MENU
Aula_close Layer 1

Om Gladsaxe Skovbørnehave

Gladsaxe Skovbørnehave - "Årets dagtilbud 2019" - giver børnefamilier et godt alternativ til en almindelig daginstitution, hvor udeliv og bæredygtighed går "hånd i hånd" med alsidig pædagogisk didaktik for 42 3-6 årige børn.

Dagens gang, grupper og aktiviteter

Sådan ser en typisk dag ud i Gladsaxe Skovbørnehave.

Velkommen til nye forældre

Vi glæder os til at tage godt imod alle nye familier, og gør alt hvad vi kan for hurtigt at lære Jer og Jeres barn at kende. Vi har en fast struktur for vores indkøring.

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn 2021

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse, 2021

Gladsaxe Skovbørnehave har fået en meget fin brugertilfredshedsundersøgelse, lavet i maj 2021. 

Kontakt

Børnehusleder Karina Bech

mail; anjbec@gladsaxe.dk

Souschef Mikkel Kjær Christensen